>

Chaos Walking

  • Chaos Walking (2021)
  • 21/04/2021
  • 2.33 K lượt xem

Lịch chiếu

Dự Kiến Ngày: 22/1/2021

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Bộ phim là câu chuyện về Todd Hewitt trên hành tình xa xôi New World, nơi mang lại hy vọng mới cho nhân loại cho đến khi virus “The Noise” tấn công, xâm nhập tâm trí của mọi người. Tạp âm khiến cho mọi người hóa điên.

Bình luận