>

Hoàng Kim Đồng

  • The Golden Eyes (2019)
  • 08/04/2021
  • 58.85 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Bộ phim xoay quanh Trang Duệ là một nhân viên công tác của Điển Đương Hành, sau khi gặp tại nạn, cặp mắt trở nên dị biến. Từ đó cuộc sống của Trang Duệ thay đổi hoàn toàn.

Bình luận