>

Knowing Brothers 2016

  • Knowing Brothers 2016
  • 09/04/2021
  • 52.08 K lượt xem

Lịch chiếu

Thứ 7 hàng tuần

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Knowing Brothers là chương trình truyền hình mà các diễn viên có câu hỏi được gửi từ người xem và cố gắng trả lời một cách tốt nhất khả năng của mình, thông qua đối thoại, thực tế. Họ phải trả lời thông qua phong cách riêng của họ bằng cách sử dụng tất cả mọi thứ để tìm giải pháp cho vấn đề của họ.

Bình luận