>

Ngọc Cốt Dao/ Chu Nhan

  • The Longest Promise
  • 08/06/2021
  • 363 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Ngọc Cốt Dao kể về câu chuyện giữa Chu Nhan - quận chúa Xích Tộc nhiệt tình trượng nghĩa và Thời Ảnh - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng, cá tính. Cả hai vì bảo vệ vương triều Không Tang mà cùng nhau trưởng thành, cùng nhau viết lên một chuyện tình đẹp nhưng đầy chông gai, trắc trở và gắn liền với vận mệnh của bách tính trăm dân.

Bình luận