>

Tân Khí Tật 1162

  • Xin Qiji 1162
  • 21/02/2021
  • 3.17 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Bộ phim kể về khát vọng lớn lao thống nhất giang sơn xã tắc của Tân Khí Tật. Từ những cuộc khởi nghĩa nhân dân nhỏ lẻ rồi gia nhập vào nghĩa quân, từ một thư sinh trở thành một tướng quân tài giỏi, trong lòng vẫn cháy bỏng khát khao giữ báo đáp quê hương, đất nước.

Bình luận