>

Thế Giới Lưỡng Cư

  • Amphibia - Season 2
  • 30/09/2020
  • 758 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mùa bắt đầu sản xuất sau khi Phần 1 kết thúc sản xuất vào ngày 24 tháng 4 năm 2019.
Mùa sẽ ra mắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2020.
Mùa này sẽ đánh dấu sự ra mắt đầy đủ của người bạn thứ hai của Anne, Marcy , khi cô chỉ xuất hiện trong đoạn hồi tưởng (trong đó cô không nói) và được nhắc đến trong suốt Phần 1 .

Bình luận