>

Thức Giấc

  • Awake (2021)
  • 10/06/2021
  • 214 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Khi một sự kiện toàn cầu làm mất đi khả năng ngủ của nhân loại, một cựu binh mang theo trăn trở chiến đấu để cứu gia đình khi xã hội và tâm trí cô rơi vào hỗn loạn.

Bình luận